info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5
“Përfshirja e komunitetit në vendimarrjen lokale”

Qëllimi i projektit: Të rrisë pjesëmarrjes qytetare dhe ndikimin e tyre në buxhetimin lokal, qeverisjen dhe trasparencën përmes adresimit dhe prioritizimit të nevoajve të komunitetit.

September 23, 2017
No Comments
“Ngritja e qendrës së studimeve ekonomike dhe sociale; “l’aquila e il falcone volano insieme (aquifalc)”

Qëllimi i projektit: Të promovojë integrimin social-ekonomik, si dhe internacionalizimin e sistemit të prodhimit Shqiptar, nëpërmjet krijimit të një qendre mbështetëse për bashkëpunim ndërkombëtar politik.

September 23, 2017
No Comments
“Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për një trajtim efektiv të mbijetuarve të dhunës me bazë gjinore”

Qëllimi i projektit: Të rrisë kapacitetet e profesionistëve përmes njohurive të reja dhe të integruara, mbi dhunën me bazë gjinore.

September 23, 2017
No Comments
Development of Local Action Plans for children in street situation in Berat and Saranda Municipalities

National Association of Social Workers-Albania   JUNIOR EXPERT FOR DEVELOPING LOCAL ACTION PLAN FOR CHILDREN IN STREET SITUATION (LAPCSS) IN SARANDA MUNICIPALITY. Project title: Development of Local Action Plans for children in street situation in Berat and Saranda Municipalities   Background information   The project “Development of Local Action Plans for children in street situation in Read More

August 1, 2017
No Comments
Development of Local Action Plans for children in street situation in Berat and Saranda Municipalities

  National Association of Social Workers-Albania    SENIOR EXPERT FOR DEVELOPING LOCAL ACTION PLAN FOR CHILDREN IN STREET SITUATION (LAPCSS) IN SARANDA MUNICIPALITY.   Project title: Development of Local Action Plans for children in street situation in Berat and Saranda Municipalities Background information   The project “Development of Local Action Plans for children in street situation Read More

August 1, 2017
No Comments
  • 1
  • 2