info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5
Udhëzues: Shërbimet sociale për të rinjtë në vështirësi

Një sistem i strukturuar mirë i mbrojtjes sociale, i mbështetur nga një kuadër ligjor dhe shërbime efektive, luan një rol kyç në nxitjen e rritjes, zhvillimit dhe mirëqenies së të rinjve në çdo shoqëri. Në këtë udhëzues gjithëpërfshirës, ne sjellim aspektet e sistemit të mbrojtjes sociale dhe të kuadrit ligjor të shërbimeve sociale që mbështesin Read More

October 28, 2023
No Comments
Menaxhimi i rasteve në punën sociale

Marrëdhënia e veprimit shoqëror me çështjen mund të kuptohet me faktin se individët dhe shoqëria janë të ndërvarura. Shumica e problemeve, që prekin një individ, kanë lidhje ose pasoja me marrëdhëniet e tij ndërpersonale. Lexoni më shumë: https://albanian-nasw.com/wp-content/uploads/Menaxhimi-i-rasteve-ne-punen-sociale.pdf

June 28, 2023
No Comments
Metoda të vlerësimit social

Ka shumë mjete për vlerësimin e punës sociale që ndihmojnë punonjësit socialë të shqyrtojnë klientët e tyre dhe situatën etyre. Në këtë materjal ne do të shikojmë disa mjete vizuale që ndihmojnë për të kuptuar në thellësi marrëdhëniet dhe situatën e klientëve. Lexoni më shumë: https://albanian-nasw.com/wp-content/uploads/Metoda-te-vleresimit-social_compressed.pdf

May 28, 2023
No Comments
Puna sociale me grupet

Përvojat në grup janë një nga nevojat thelbësore të qenieve njerëzore. Një njeri kthehet nga një qenie biologjike në një qenie shoqërore përmes jetës në grup. Vëmendje tani mund t’i kushtohet punës në grupe sociale, e cila është një metodë përmes së cilës individët zhvillojnë aftësinë për të vendosur marrëdhënie konstruktive me njëri-tjetrin nëpërmjet aktiviteteve Read More

May 28, 2023
No Comments
Metoda të organizmit komunitar

Organizimi i komunitetit apo zhvillimi i komunitetit është pjesë përbërëse e veprimit shoqëror. Ai është pararendës ose parakusht i veprimit shoqëror. Në fakt, shumë ngaprofesionistët e punës sociale e konsiderojnë veprimin social si një shtrirje të organizimit të komunitetit. https://albanian-nasw.com/wp-content/uploads/Metoda-te-organizimit-komunitar-2.pdf

May 28, 2023
No Comments
TERMS OF REFERENCE

Media events to promote the impact of project and the work of social workers with young people. Background The National Association of Social Workers (NASW) is implementing the project “Young people living in difficult situations and at risk of drop out from the secondary education system in the focus of local Social Welfare services” financed Read More

April 24, 2023
No Comments
Metoda të aktivizmit social dhe të kërkimit

Çdo profesion ka një grup njohurish të testuara, të cilat përfshijnë parime, teknikat, metodat, procedurat, mjetet dhe terminologjinë e vet. E njëjta gjë vlen edhe për profesionin e Punës Sociale. Puna sociale ka gjashtë metoda të punës me individin (puna me rastin, puna në grup, puna me komunitetin/organizimi komunitar, veprimi social, administrimi i mirëqenies sociale Read More

March 28, 2023
No Comments
TERMS OF REFERENCE

Expert to design the need assessment report The National Association of Social Workers (NASW) is implementing the project “Young people living in difficult situations and at risk of drop out from the secondary education system in the focus of local Social Welfare services” financed by the Italian Government and implemented by UNICEF in Albania. The Read More

March 1, 2023
No Comments
TERMS OF REFERENCE

Expert for the layout and design of the Toolkit focused on youth at risk The National Association of Social Workers (NASW) is implementing the project “Young people living in difficult situations and at risk of drop out from the secondary education system in the focus of local Social Welfare services” financed by the Italian Government Read More

September 12, 2022
No Comments
TERMS OF REFERENCE

Expert for website development The National Association of Social Workers (NASW) is implementing the project “Young people living in difficult situations and at risk of drop out from the secondary education system in the focus of local Social Welfare services” financed by the Italian Government and implemented by UNICEF in Albania. The project aims to Read More

August 28, 2022
No Comments