info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i përgjithshëm: Të kontribuoj për një zhvillim të qëndrueshëm në rajon (punësimin e të rinjve, nxitjen e sipërmarrjes) dhe zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë.