info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i përgjithshëm: Promovimi i policimit në komunitet nëpërmjet ndërgjegjësimit të të rinjve dhe rritjes së partneritetit ndërmjet institucioneve.