info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i përgjithshëm: Të rrisë nivelin e angazhimit të prindërve burra në proçesin e edukimit të fëmijëve të tyre nëpërmjet prindërit të balancuar gjinor.