info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i përgjithshëm: Të nxisë dhe promovojë ndjenjën komunitare të të rinjve nëpërmjet përfshirjes vullnetare në ofrimin e shërbime psiko-sociale për të moshuarit në nevojë.