info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Të ofrojë programe dhe shërbimeve sociale cilësore dhe efektive nëpërmjet forcimit të kapaciteteve administratorëve shoqërorë, si rritjes së ndërgjegjësimit dhe angazhimi të pushtetit lokal mbi programin, monitorimin dhe buxhetimin e programeve dhe shërbimeve sociale për të adresuar më mirë nevojat e komunitet e tyre.