info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Delegacioni i Bashkimit Evropian në IRJ Maqedonisë dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Qëllimi i përgjithshëm: Të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve në rajonin ndërkufitare mes Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë.