info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: të vlerësojë kapacitetet dhe nevojat e administratorëve lokalë në rrethet e Peshkopisë, Shkodër, Vlorë, Fier dhe Korçë, si të aktorëve kryesorë që realizojnë vlerësimin  dhe adresimin e nevojave të komuniteteve lokale.