info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi i kërkimit: të vlerësojë cilësinë e jetesës në këtë zonë, shumëllojshmërinë e nevojave për shërbime, hartimin e një plani të zhvillimit social të kësaj zone problematike të Tiranës.