info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5
Punonjësit socialë për të rinjtë në vështirësi

Nisma synon të fuqizojë punonjësit socialë që punojnë në Bashkinë e Kamzës, Krujës, Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve për të angazhuar të rinjtë në situata të vështira dhe për t’i ndihmuar ata të përballen me sfidat socio-ekonomike.

November 21, 2022
No Comments